Veel gestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Stel hem ons!

FAQ’s Fiets van de zaak
Hoe werkt de bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak?

Op 1 januari 2020 is een nieuwe regeling voor de ‘fiets van de zaak’ ingegaan. Deze nieuwe fiscaal vriendelijke regeling maakt het voor de werkgever eenvoudiger om een fiets beschikbaar te stellen aan de werknemer. Er is minder administratie nodig en de nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om luxere/duurdere fietsen (zoals bijvoorbeeld een e-bike of speed-pedelec) beschikbaar te stellen dan het oude fietsplan altijd toeliet.

Door de belastingdienst wordt een fiets van de zaak als loon in natura gezien. Daarom dient een werknemer die een fiets van de zaak krijgt rekening te houden met een bijtelling op het inkomen. Over het loon in natura moet belasting worden betaald naar de waarde van de betreffende fiets. Dit houdt in dat de waarde van de fiets moet worden opgeteld bij het belastbaar inkomen van de werknemer en dat hierover loonbelasting moet worden betaald. Dit is vergelijkbaar met de regeling zoals we die kennen voor de leaseauto van de zaak.

Het bijtellingspercentage van de fiets van de zaak is vastgesteld op 7%. Hierbij wordt uitgegaan van de consumenten adviesverkoopprijs van de fiets. Het bijhouden van rit-registratie is niet nodig en een maximum aantal kilometers is ook niet van toepassing op de fietsregeling.

Heeft een fietsregeling impact op de WKR?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Je mag als werkgever ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Daarbij kun je denken aan gereedschap, tablets, sportabonnementen, kerstpakketten of bijvoorbeeld een fiets.

De in 2015 geïntroduceerde WKR (werkkostenregeling) werd veelvuldig benut om op een fiscaal aantrekkelijke manier een fiets beschikbaar te stellen aan werknemers. Met de invoering van de nieuwe regeling voor de ‘fiets van de zaak’ per januari 2020 is hierin verandering gekomen. Veel bedrijven stappen daarom over op de leasefiets. Dit maakt de WKR echter niet overbodig t.a.v. de fiets, in tegendeel: als je als werkgever nog ruimte beschikbaar hebt binnen de werkkostenregeling kan het voordelig zijn om de bijtelling (gedeeltelijk) onder de werkkostenregeling te laten vallen. De bijtelling van de fiets is namelijk geen ‘gerichte vrijstelling’ of een ‘nihilwaardering’. Uiteraard kun je als werkgever ook de keuze maken om deze bijtelling als normaal belast brutoloon te verwerken. 

Het al dan niet verwerken van de bijtelling binnen de WKR heeft geen impact op de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Vanaf 2021 wordt de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. De vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 ligt, wordt gesteld op 1,18%. (Eerder in 2020 werd besloten om vanwege de coronacrisis de percentages voor 2020 te stellen op 3% en 1.2%)

Wat betekent een fiets van de zaak voor de reiskostenvergoeding?

De huidige reiskostenvergoeding kan in het kort worden samengevat in de volgende stelling:

“Als je met eigen vervoer naar je werk reist, kan de werkgever je maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden zonder dat je hierover belasting betaalt”.

Indien je als werkgever een fiets van de zaak ter beschikking wilt stellen aan je werknemer(s) kun je op twee manieren omgaan met deze onbelaste kilometervergoeding.

  • Je kunt kiezen om de onbelaste kilometervergoeding niet meer uit te keren bij het loon van de werknemer en deze te gebruiken om de kosten van de (lease)fiets-overeenkomst (deels) te bekostigen.
  • Je maakt de keuze om een deel van de kilometervergoeding hiervoor te gebruiken.

In het tweede geval raden we aan om duidelijke afspraken te maken over hoe vaak je werknemer gegarandeerd op de fiets naar de zaak komt. Voor de woon-werkkilometers met de (lease)fiets op dat betreffend aantal dagen heeft de werknemer géén recht op de onbelaste kilometervergoeding, maar voor de dagen dat deze werknemer met een ander vervoermiddel dan de leasefiets naar de zaak komt mag je als werkgever de kilometervergoeding blijven uitkeren. Om misverstanden te voorkomen is het van belang hierover heel duidelijke afspraken op papier te zetten.

Kan ik als zzp’er een fiets leasen?

Ja dat kan zeker. Sterker nog: het kan zeer aantrekkelijk zijn omdat er diverse fiscale voordelen te behalen zijn én omdat je als ondernemer niet een eenmalige grote uitgave hoeft te doen voor de aanschaf van de fiets. Daardoor kun je je beschikbare budget investeren in andere belangrijke zaken. Of je zzp’er bent of 100 medewerkers hebt maakt voor het leasen van een fiets niet uit. Wel zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. We vertellen je graag vrijblijvend meer over de mogelijkheden van de leasefiets voor zzp’ers.

Kan ik als werkgever fietsen kopen en beschikbaar stellen aan werknemers?

Ja dit kan heel goed, de nieuwe regeling is niet per definitie toegespitst op alleen het leasen van fietsen. Als werkgever heb je dus ook de mogelijkheid om de fiets aan te schaffen en (al dan niet voorzien van een serviceplan) ter beschikking te stellen aan de werknemer. Deze betaalt, los van een eventuele eigen bijdrage (of andere individuele afspraken) een bijtelling van 7% op de consumenten adviesverkoopprijs van de fiets.

Om je een service op maat te kunnen bieden werken we bij Shift to Bike zowel een all-in lease concept als de mogelijkheid tot bedrijfsaankoop + serviceplan. We helpen je graag de juiste keuze te maken voor jouw bedrijf en werknemers.

Wat gebeurt er aan het einde van het lease-contract?

Aan het einde van de looptijd van de leaseovereenkomst bieden we diverse mogelijkheden. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden willen we met Shift to Bike zo min mogelijk bijdragen aan de groei van de afvalberg. Daarom stimuleren we het opnieuw inzetten van de fiets en bieden we de mogelijkheid om:

  • Opnieuw een periode gebruik te maken van de fiets op basis van een nieuwe lease- en serviceovereenkomst
  • Als werkgever of werknemer de fiets over te nemen tegen een gunstige en marktconform bepaalde waarde
  • De fiets in te leveren zodat Shift to Bike deze in een Second Life concept opnieuw elders in kan zetten. De werknemer heeft dan de mogelijkheid op basis van een nieuwe leaseovereenkomst een nieuwe fiets uit te zoeken.
Hoe werken de KIA – MIA - VAMIL regelingen bij aanschaf van een Speed-pedelec?

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investering (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen en daar valt de Speed-pedelec (high speed e-bike) ook onder. (Bedrijfsmiddelcode B 3118). Meer informatie over deze regeling vind je op de website van het RVO.

Kun je een leasefiets combineren met een leaseauto?

Ja dit kan heel goed! De bijtellingsregeling zoals bepaald voor de auto en voor de fiets staan volledig los van elkaar waardoor je daar als werkgever geen rekening mee hoeft te houden. De combinatie van fiets van de zaak en auto van de zaak kan zelfs een heel interessante manier zijn om jouw mensen te stimuleren anders te gaan kijken naar hun mobiliteitsgedrag en daadwerkelijke behoefte.