Mobiliteit is bijzonder belangrijk in ons dagelijks leven. We hebben een constante intrinsieke behoefte aan mobiliteit en daar hebben we onze steden, onze economie én ons gedrag de afgelopen decennia (on)bewust op aangepast. Tegelijkertijd is mobiliteit één van de grootste uitdagingen voor de toekomst.

Het lijkt erop dat de pandemie die toekomst behoorlijk naar voren heeft gehaald: meer diversiteit in werkwijzen, nieuwe technologieën én een groeiende dosis bewustwording ten aanzien van ons reisgedrag. Dit alles zorgt voor een transitie die meer ‘human driven’ is dan ooit eerder.

Erop of eronder

Efficiëntie, gemak, gezondheid maar ook de klimaatrapporten die aangeven dat het nu écht erop of eronder is, zijn de veelgehoorde redenen waarom we steeds bewuster kijken naar ons reisgedrag. Maar ondanks dat ruim 25% van de forenzen bewuster en vooral kritischer nadenkt over de manier van reizen, wijst onderzoek* uit dat slechts 4% van de werknemers daadwerkelijk anders is gaan reizen sinds de pandemie.

Waarom is dit percentage zo laag? Ruim 50% van de werknemers heeft immers wel de wens of is bereidwillig om bewuster en duurzamer te reizen. Daarnaast worden we bijna dagelijks via diverse mediakanalen overspoeld met allerlei redenen, mogelijkheden en innovaties waarom én hoe het anders zou moeten.

Verschillende oorzaken

Om het lage percentage te verklaren moeten we kijken naar verschillende factoren. Bestaande mobiliteitsregelingen zijn bijvoorbeeld niet flexibel of toereikend genoeg of zijn er te veel variabelen waarmee rekening gehouden moet worden. Maar er spelen ook moeilijker te doorgronden factoren, zoals perceptie, gevoel, gewoonten en financiële haalbaarheid. En laten we vooral het thuiswerkbeleid of hybride werken niet vergeten. Dit zorgt voor een grote verandering in mobiliteitsbehoefte, maar is voor velen nog onwennig. Daarnaast worstelen sommige organisaties nog met hun beleid rondom thuiswerken, waardoor beslissingen over mobiliteit worden uitgesteld.

Belangrijke rol voor werkgevers

Werkgevers hebben dus een grote rol in het veranderen van ons straatbeeld. Vooral omdat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werk-gerelateerd is. De veranderende mobiliteitsbehoefte en wet- en regelgeving staat dan ook bij veel organisaties op de agenda.

Moet je als werkgever nu (versneld) het volledige wagenpark gaan elektrificeren, moet je juist inzetten op meer OV gebruik voor jouw medewerkers, is een mobiliteitsbudget of mobiliteitskaart een goede optie? Of is het zo simpel dat iedereen lekker op de fiets stapt en de parking voortaan gevuld wordt door een fietsstalling en een paar deel-auto’s?

70% van de fietsende werknemers doet dit vanuit het oogpunt vitaliteit

31% van de werknemers kiest er nu al voor om op de fiets naar het werk te gaan. 70% van hen doet dit vanuit het oogpunt vitaliteit (zeker niet onbelangrijk voor werkgevers!). Ook blijkt dat ruim een derde van de werknemers die nu nog niet fietsen ervoor openstaan om vaker op de fiets te stappen, wanneer de werkgever een toegankelijke regeling biedt voor bijvoorbeeld een e-bike of speed-pedelec. Juist dit soort fietsen maakt het eenvoudiger om ook langere afstanden op de fiets af te leggen.

Fantastische kansen voor de fiets

Er liggen dus enorme kansen voor fietsgebruik in het bedrijfsleven. En niet alleen in woon-werkverkeer en zakelijke dienstreizen. Want de fiets kan ook in bedrijfsprocessen een uitkomst bieden. Denk maar eens aan marketinguitingen met een fiets in bedrijfskleuren, of een cargobike als vervanging voor dat oude dieselbusje dat maar korte afstanden rijdt. Daarnaast past de fiets helemaal in ‘het werken van nu. Plan bijvoorbeeld eens een kort werkoverleg op de fiets in de buitenlucht. Creativiteit gegarandeerd!

Gedragsverandering

Dit alles belooft een prachtige toekomst voor de fiets in het bedrijfsleven, maar dat gaat niet vanzelf. Naast aangepaste regelingen (al dan niet versterkt met mogelijke (tijdelijke) beloningen) is het meest van belang dat we als mens willen veranderen en nieuwe vormen van mobiliteit willen omarmen. Een vorm van gedragsverandering bij zowel werknemer als werkgever is dus essentieel als we ons mobiliteitspatroon willen doorbreken en toekomstbestendiger willen maken.

Bepaal jouw visie op mobiliteit

In een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid komen duurzaamheid, vitaliteit, flexibiliteit én innovatie aan bod. Als werkgever kun je op dit moment eigenlijk maar één ding doen om daarvoor de juiste basis te zetten: luister naar jouw eigen intrinsieke motivatie en bepaal wat jouw visie als werkgever is. Waar moet een nieuw of aangepast mobiliteitsbeleid aan bijdragen? Wat wil je uitstralen? Hoe krijg je jouw medewerkers mee, of kom je ze misschien juist tegemoet in die transitie?

Een toekomstbestendig plan voor jouw organisatie

Wij werken graag samen met jou aan het vraagstuk of jouw organisatie klaar is voor de transitie naar meer fietsgebruik. En hoe je ervoor kunt zorgen dat die Shift to Bike toekomstbestendig en structureel is. Gaat het daarbij alleen maar over de fiets? Zeker niet, maar de fiets kan wel degelijk dé basis zijn in een totaal mobiliteitsaanbod waarmee we efficiënt, duurzaam, snel, flexibel én met een ultiem gevoel van vrijheid onze reisbewegingen inrichten.

Nieuwsgierig of geïnspireerd? Laten we dan samen eens een stukje fietsen om van gedachten te wisselen, dan kunnen we van daaruit bepalen hoe jouw Shift to Bike eruit kan zien!

* De in dit blog genoemde cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van het Ruigrok NetPanel in opdracht van Toogethr.

 

Onafhankelijk advies

Als onafhankelijke partij in de markt van zakelijk fietsgebruik adviseren we je graag over de mogelijkheden en de beste oplossing voor jouw onderneming. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Verandering Mobiliteit Pandemie