Over wat er met de leasefiets gebeurt wanneer een werknemer het bedrijf verlaat bestaat nog wel eens onduidelijkheid. Mag een leasefiets worden behouden door de werknemer? Zijn er kosten verbonden aan het wijzigen of beëindigen van een leasecontract? Vaak is er in de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst of de mobiliteitsregeling beschreven hoe om te gaan met ter beschikking gestelde zaken zoals een leaseauto of leasefiets bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De leasefiets opnieuw inzetten

In de meeste gevallen levert de werknemer de fiets in bij het bedrijf en wordt deze fiets opnieuw ingezet voor een nieuwe collega, indien dit passend is qua maatvoering. In dit geval verandert er niets binnen de leaseovereenkomst tussen Shift to Bike en jou als werkgever, behalve de beschrijving van de berijdersnaam en de omzetting van de verzekering naar de nieuwe berijder.

Leasefiets overnemen

Als de werknemer de fiets persoonlijk over wil nemen is dat ook een mogelijkheid. De leaseovereenkomst kan dan voortijdig beëindigd worden.  De resterende leasetermijnen (exclusief het servicebedrag) + de restwaarde van de fiets dienen dan op basis van een eenmalige factuur te worden voldaan. Deze kosten kun je vervolgens als werkgever weer verrekenen in de eindafrekening met de werknemer.

Leaseovereenkomst fiets beëindigen

Indien de fiets niet overgenomen wordt door de eerste berijder en ook niet kan worden herplaatst binnen het bedrijf, biedt Shift to Bike de mogelijkheid om de leaseovereenkomst voortijdig te beëindigen. In dit geval dienen de resterende leasetermijnen (exclusief het servicebedrag) op basis van een eenmalige factuur te worden voldaan. Deze optie is in beperkte mate toepasbaar en staat beschreven in de specifieke voorwaarden in de leaseovereenkomst met Shift to Bike. 

Mutaties in het leasecontract

Vrijwel iedere werkgever krijgt te maken met wisselingen van personeel. Flexibiliteit is dan ook key! Iedere wijziging in een leasecontract staat op zichzelf en is afhankelijk van de situatie. Daarom denken we met je mee: samen met jou stemmen we af we wat de meest efficiënte oplossing is en hoe het leasecontract zal worden aangepast. 

Heb je meer vragen over het leasen van fietsen? Bekijk onze FAQ, of neem contact op!

urban e-bike stromer leasen